Contact us

Chào mừng bạn đến với NewBuild. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

NEW BUIILD - A MEMBER OF TT GROUP VIETNAM

Unit D00.01, Tower D, Sandora Building,2, 13 Street, Thu Thiem New Urban Area, Thu Duc city, HCMC

info@newbuild.vn

028 3821 6121

http://www.newbuild.vn